Súmrak Gorily?

Súmrak Gorily?

Martin Škubla

V októbri 2015 vydal Ústavný súd SR uznesenie (sp. zn. III. ÚS 490/2015), ktoré síce zostalo donedávna nepovšimnuté, no na prebiehajúce vyšetrovanie kauzy Gorila bude mať zásadný dopad . Z Uznesenia totiž vyplýva, že SIS po niekoľkých rokoch prelomila mlčanie a po prvýkrát oficiálne potvrdila, že všetky nahrávky z toho, čo sa javí byť ako akcia Gorila, SIS dokonca o tom Ústavnému súdu SR poskytla dôkaz - „ Zápisnicu o zničení výsledku použitia informačno-technického prostriedku " z 2. 4. 2008.

Ústavný súd SR jasne vylúčil akúkoľvek možnosť procesného použitia informácií získaných tzv. odpočúvaním Gorila pred akýmkoľvek orgánom verejnej moci.

V tomto svetle treba potom vnímať aj dôvody, pre ktoré Ústavný súd odmietol časť ústavných sťažnosti Jaroslava Haščáka a Zoltána Vargu, ktoré sa týkali povinnosti SIS zničiť nahrávky z odpočúvania. Ústavný súd nemohol sťažnostiam v tejto časti vyhovieť, keďže je zrejmé, že SIS zničila nahrávky z odpočúvania ešte predtým, ako došlo k podaniu sťažností.

Ústavný súd však neinformuje len o osude tzv. nahrávok z odpočúvania, ale aj o tom, ako sa má naložiť s ďalšími súvisiacimi materiálmi. Podľa mienky Ústavného súdu SR majú byť uložené v archíve SIS podľa § 17 ods. 6 Zákona o SIS „ tak, aby sa zabránilo v prístupe kohokoľvek k nim ", keďže „ ich použitie na akékoľvek právne významné účely je neprípustné. Takýto spôsob ochrany dotknutých údajov je nutné považovať za opatrenie smerujúce k zabráneniu pokračovania v neoprávnených zásahoch do práva na súkromie."


Vo vzťahu k akémukoľvek ďalšiemu využitiu takto získaných informácií sa Ústavný súd vyjadril, že je vylúčené, aby tieto informácie získané „spôsobom porušujúcim základné práva a slobody, mohli v budúcnosti získať svoju legitimitu a byť použité ako dôkazný materiál v inom konaní orgánov verejnej moci. "

Ak si to teda zhrnieme, všetky nahrávky z údajnej akcie Gorila sú zničené, o čom existuje zápisnica SIS z 2. 4. 2008. Pokiaľ ide o iné informácie - napr. spravodajské zvodky, analytické prepisy atď., ak existujú, musia byť uložené v archíve SIS, nakoľko podľa Ústavného súdu SR tento spôsob predstavuje jedinú legálnu možnosť uchovania takýchto údajov ". Avšak už bez možnosti ich ďalšieho použitia na právne relevantné účely (napr. dokazovanie), ktorým by sa zasahovalo do práva na súkromie dotknutých osôb.

Čo ale toto uznesenie znamená pre „lovcov goríl"?

„..jednoznačne sa preukázalo, že dlhé roky neexistujú žiadne nahrávky, a teda vôbec nie je možné verifikovať akékoľvek prepisy získané z údajného odpočúvania.."

Už od začiatku trestného stíhania Gorila sme tvrdili, že ak sa trestné stíhanie vedie na základe údajných výsledkov odpočúvania, potom je nezákonné . Po vydaní nálezu Ústavného súdu SR z novembra 2012 to už nebolo len naše tvrdenie, keďže procesná nepoužiteľnosť výsledkov odpočúvania vyplynula z autoritatívneho záveru ústavného súdu o jeho protiústavnosti.

Po vydaní ďalšieho rozhodnutia Ústavného súdu SR z októbra 2015 je predchádzajúce tvrdenie podopreté ešte navyše aj pomerne polopatistickým odôvodnením tohto uznesenia. Dezinterpretácia dopadov nálezu z r. 2012 na trestné stíhanie Gorila tak už nie je možná, keďže Ústavný súd SR jasne vylúčil akúkoľvek možnosť procesného použitia informácií získaných tzv. odpočúvaním Gorila pred akýmkoľvek orgánom verejnej moci .

Okrem toho, jednoznačne sa preukázalo, že dlhé roky neexistujú žiadne nahrávky, a teda vôbec nie je možné verifikovať akékoľvek prepisy získané z údajného odpočúvania , čo je ďalší zákonný dôvod, pre ktorý nemožno akékoľvek informácie z odpočúvaní, prípadne uskladnené v archíve SIS, procesne použiť.

Ak majú byť totiž informácie získané odpočúvaním použité na účely trestného konania, potom podľa § 7 ods. 1 a 2 Zákona o ochrane pred odpočúvaním by museli byť získané nielen legálne (čo neboli - viď rozhodnutia ústavného súdu) a navyše by k nim musela by k nim byť pripojená originálna nahrávka a jej prepis (ktoré už neexistujú - viď skartačná zápisnica SIS).

Ústavný súd SR rozhodol, na ťahu sú orgány činné v trestnom konaní.


foto: Daniel Eskridge / Pixels.com
Fotografie a akékoľvek obrázky je zakázané sťahovať, šíriť alebo akýmkoľvek iným spôsobom distribuovať.
 

V decembri 2011 došlo na internete k zverejneniu dokumentov, ktoré sa prezentujú ako výsledok spravodajskej činnosti Slovenskej informačnej služby (akcia Gorila) a ktorých obsahom sú údajné korupčné praktiky pri nakladaní so štátnym majetkom a verejnými prostriedkami. Vzhľadom na to, že vyšetrovanie tejto kauzy stále prebieha, rozhodli sme sa na jednom mieste zhromaždiť komplexné materiály, ktoré ponúkajú vecný a hlavne faktografický pohľad. Sme presvedčení, že každý, kto má záujem pochopiť kauzu Gorila v celom kontexte a zaujímajú ho detaily, bude považovať túto webovú stránku za užitočný informačný zdroj.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Kliknutím na tlačidlo Súhlasím alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac info.