HM INVEST, Aktuality.sk a prebaľované kurčatá po záruke

HM INVEST, Aktuality.sk a prebaľované kurčatá po záruke

Martin Škubla

„Policajná práca je pekelný problém. Dala by sa hádam prirovnať k politike. Vyžaduje si najlepších ľudí, ale nie je v nej nič, čo by tých najlepších priťahovalo. Musíme teda pracovať s tým, čo máme - a potom to takto vyzerá."

Slová kapitána Webera v novele R. Chandlera Žena v jazere takto charakterizovali prácu kriminálnej polície. A nič lepšie ani nemám naporúdzi, ak mám v skratke charakterizovať činnosť polície v kauze Gorila.

Nejde pritom o jednotlivcov, ale o výsledok tohto „stíhania". A tiež o zlyhania polície ako inštitúcie. Výsledkom jej „vyšetrovania" je totiž ... nevyšetrovanie. Podľa správ o vyšetrovaní pre parlament ide vraj o plynulú činnosť, vykonávanú bez prieťahov. V skutočnosti však skôr o niečo podobné plavbe loďky v oceáne bez kompasu: posádka zachraňuje samu seba a ak prežije, môže takto plávať ešte veľa rokov. Stav, ktorý potom vždy, pri mediálne vhodnej príležitosti, popchne more samozvaných vyšetrovateľov. Aby na pôde parlamentu alebo novín riešili, aký by mal byť ten správny výsledok tohto „vyšetrovania".

Začína stíhanie, či čo to vlastne stíhame?

Dňa 9. januára 2012 začalo tzv. trestné stíhanie Gorila, ktoré bolo skutkovo vymedzené zhruba takto: na Slovensku pôsobí, či pôsobila v určitej dobe zločinecká skupina, ktorá sa zaoberala korupciou verejných činiteľov vo vláde, FNM a policajnom zbore. Tieto korupčné, či iné delikty mali byť v uznesení označené len ich zákonným pomenovaním, s uvedením neurčitých príkladov, nevylučujúcich zámenu týchto „skutkov" za iné skutky „páchané zločineckou skupinou".

Skrátka, uznesenie o začatí tohto stíhania bolo podľa našich informácií formulované zle. A „kompetentní" si to vraj aj neskôr uvedomovali. Výhoda, či nevýhoda tohto uznesenia bola potom v tom, že v jeho „rámci" sa dá vyšetrovať všetko aj nič (proste je to „genericky" definované vyšetrovanie, ako raz analyzoval blog pravnelisty.sk).

Všetko: verejnosť prijala informáciu, že 9. 1. 2012 začalo vyšetrovanie Gorily ako takej (celý spis Gorila). Nie je to ale pravda.

Nič: V skutočnosti však po pár mesiacoch začal gorilí tím otvárať samostatné stíhania pre jednotlivé skutky, ktoré mal identifikovať v spise Gorila, pričom ich prakticky vždy zhruba do roka-dvoch zastavil. Predpokladáme, že takto postupoval asi v 10 až 20 prípadoch a ešte bude otvárať nové stíhania (azda naposledy sa tak podľa Denníka N stalo v júni 2015). T.j. týmto tempom to stihne pozačínať a potom pozastavovať celú Gorilu tak najskôr do roku 2030.

O kačkách, ktoré nelietajú ani po 4 rokoch

Ako toto všetko súvisí s „kauzou" HM Investu (HMI), uvedenou v titulku? Vo februári 2012 minister vnútra Lipšic prostredníctvom blogu „Kačka" oznámil, že spoločnosť HM Invest, a.s. považuje za tú slovenskú spoločnosť, kam podľa Gorily mali natiecť úplatky v sumárnej výške 329 mil. Sk. Mala sa tak stať peňaženkou Jirka Malchárka, ktorý si ju mal následne cez bieleho koňa užívať. Toľko „náznaky" Lipšica a zrejme aj „vyšetrovacia verzia" gorilieho tímu, poviete si.

Problém takejto vyšetrovacej verzie však je, že v rámci akého vyšetrovania by mala byť vytvorená. V spise Gorila sa napríklad vôbec neuvádza, skadiaľ mali údajné Malchárkove „provízie" pochádzať. Napokon spis Gorila ani nepopisuje žiadnu „dokonanú transakciu", kde by mohol Malchárek nejakú „províziu" od „zločineckej skupiny" očakávať. Táto záhada potom aj znejasňuje, či vôbec tento „skutok" spadá pod trestné stíhanie začaté 9. 1. 2012. V ktorom sa, čo je dôležité, vôbec nestíhajú skutky legalizácie príjmov z trestnej činnosti („legalizácia"). či sa pre tento skutok alebo súvisiacu legalizáciu vôbec vedie trestné stíhanie.

Podľa mňa samostatné trestné stíhanie takéhoto údajného skutku, či už podkladovej kriminality (korupcie) alebo legalizácie na 99% mimo veľkého stíhania „zločineckej skupiny" (9. 1. 2012) nezačalo. Ako totiž poznáme mediálnu „politiku" polície, skôr či neskôr by sa o fakte takéhoto stíhania dozvedeli novinári a zverejnili by ho. Nič také sa ale nestalo. A rovnako ani naši mandanti z údajnej „zločineckej skupiny" volaní na výsluch neboli.

Prečo polícia nestíha údajnú korupciu, či legalizáciu v súvislosti s HM Investom? No, lebo hlavne pred voľbami 2012 bolo treba riešiť účelové kauzy ako PPC a tzv. Malchárkova vila. A po nich si na to akosi nenašli čas. Alebo sa nedalo, lebo nebolo čo!

Zneužitie prípadu „Vila" alias „Notárka"

Kto už zabudol, zrejme si spomenie, že v roku 2012 zaznamenala polícia pri „vyšetrovaní" Gorily dve hanebné zlyhania.

Jedno bolo nezmyselné obvinenie P. Ruska v kauze PPC. A druhou bola práve zmienená kauza „Vila", či „Notárka". Notárka D. N. bola obvinená z trestného činu, ktorý mala spáchať v roku 2003 ako verejný činiteľ, hoci ním vtedy nebola. Obvinenie bolo preto zrušené.

To ale nebol jediný lapsus v tejto kauze. Tým bolo už samotné spájanie celej tejto „veci" s kauzou Gorila.

Ten, kto totiž tvrdí, že údajné podvodné vydržanie pozemku v roku 2003 v záujme jeho nadobúdateľa M. K., ktorý na ňom postavil dom, o 4 roky neskôr kúpený HM Investom a ešte neskôr prenajatý Malchárkom, nejako súvisí s údajnými Malchárkovými províziami, čo mali byť vyplácané cez HMI, by sa mal najskôr dať vyšetriť. A to je aj jediné vyšetrovanie, ktoré je v tomto ohľade potrebné.

Ešte raz: prípad Vila bol postavený na údajnom podvodnom vydržaní časti pozemku pod Vilou a konštrukcii, že neskorší nadobúdateľ či obyvateľ Vily po r. 2007 o tomto údajnom podvode vedel a napriek tomu dom aj s podvodne vydržanou časťou pozemku kúpil / užíval. Nie na tom, že peniaze v HMI, použité nakoniec na úhradu za vilu, majú mať nekalý, korupčný pôvod. Jediné spojivo s Gorilou tak očividne bola osoba Jirka Malchárka, keď bola proti nemu v predvolebnom čase každá trestná vec dobrá.

Zrejme aj preto tesne pred parlamentnými voľbami 2012 mala polícia vtedajšiemu ministrovi vnútra oznámiť, že má proti Malchárkovi silné dôkazy. Lipšic to povedal Nicholsonovi a ten to rozhlásil cez portál sme.sk deň pred voľbami 2012 do sveta (a neskôr potvrdil v knihe Gorila). Že pán Malchárek bude prvým obvineným v kauze Gorila. Hoci obvinený nebol a ani nešlo o kauzu Gorila.

Toto predvolebné mobilizačné posolstvo bolo zároveň vyvrcholením zneužívania kauzy Gorila na politické účely. A logicky aj preto, že „účel" tohto trestného stíhania po voľbách odpadol, kauza „Vila" vyšumela do stratena.

Čo G tím vôbec urobil?

Takže čo urobila polícia v kauze HM Investu, ku ktorej najskôr neotvorila žiadne trestné stíhanie? Po pravde, nevieme; vieme len, čo mohli a mali urobiť. Aby dnes táto kauza nebola na stole vyšetrovateľov, či policajných operatívcov, ale buď na súde alebo v spisovni ako vec zastavená, či vybavená ad acta.

Ak totiž nezačali trestné stíhanie a existovalo tu podozrenie z legalizácie, neveríme, že operatívna skupina gorilieho tímu s pomocou slovenskej finančnej spravodajskej jednotky (FIU) nevyužila nástroje spolupráce s FIU iných krajín. Na overenie finančných prevodov a obchodných transakcií, ktoré mali zdokumentovať tok úplatkov. Takýto postup by im totiž už v prvej polovici roku 2012 dovolil zhromaždiť dostatok operatívnych poznatkov z cudziny (ak by nejaké existovali) bez potreby využívania administratívne náročného zisťovania formou právnej pomoci v zahraničí. A samozrejme bez súhlasu prokurátora, keďže by išlo o operatívnu činnosť polície.

Právnu pomoc, o ktorú zahraničné orgány žiada prokurátor, by pritom ani nebolo možné korektne využiť bez toho, aby bolo riadne začaté trestné stíhanie, čo tu vysoko pravdepodobne nebolo. Ak by však kauza HM Investu mala reálny základ, poznatky by sa dali zhromaždiť uvedeným spôsobom aj pred jeho začatím. A po začatí trestného stíhania by si gorilí policajti mohli získané informácie „sprocesniť" následnou právnou pomocou. Pričom s oporou v operatívnych poznatkoch by sa len ťažko odmietalo podanie takejto žiadosti do cudziny akémukoľvek prokurátorovi.

Prečo teda nebolo začaté trestné stíhanie v kauze HM Investu? A prečo ani v stíhaní začatom akože pre celú Gorilu (9. 1. 2012) sa v súvislosti s touto údajnou korupciou nevykonávajú úkony, ktoré by sa po dlhoročnom vyšetrovaní dali očakávať? Konkrétne výsluchy podozrivých ako svedkov? Jediné vysvetlenie - ak teda polícia pracovala profesionálne - je v tom, že polícia začiatkom roku 2012 potrebné operatívne poznatky k začatiu trestného stíhania zo zahraničia nezískala. Kauza je teda stále tam, kde bola po zverejnení spisu Gorila. Stojí na vode.

Mrazené kurčatá po druhé?

A tu sa dostávame k investigatívnemu novinárovi pánu Vagovičovi (Aktuality.sk). Investigatívny znamená vyšetrujúci. A hoci investigatívci majú často prístup k zdrojom, ktoré nemá verejnosť, možnosti „vyšetrovania" novinárov sú limitované. O to väčšia môže byť snaha „vyšetrovanú" skutočnosť spoznať a predstaviť verejnosti aj bez znalosti dôležitých detailov. Ale aj to sa dá urobiť korektne. Aj s rozlíšením, čo je v danej veci nové a čo už bolo známe. Ako tomu bude v prípade avizovaného článku pána Vagoviča?

Novinár Vagovič sa už začiatkom roku 2009 venoval na stránkach denníka SME prípadu Malchárkovej vily a spoločnosti HM Invest, a.s. Už vtedy zadovážil spolu s novinárskym kolegom T. Nicholsonom napr. vyjadrenia politikov, vrátane D. Lipšica k téme HM Investu. A prípad postavili práve na základe informácie zo spisu Gorila, ktorý dal T.H. Nicholson M. Vagovičovi prečítať koncom roku 2008.

Čo sa stalo za takmer 7 rokov, aký progres v poznaní tejto veci nastal u tohto novinára nad rámec „spisu G" (ktorý videl pred 7 rokmi)? No, dnes dostávam ja, ale aj niektorí klienti desiatky otázok od neho aj od jeho kolegu z ich pracoviska Aktuality.sk. K téme HMI, či k iným zrejme súvisiacim témam. A z nich si možno čiastočne urobiť obrázok toho, čo si na Aktualitách k téme HM Investu zakrátko pravdepodobne prečítame.

Najmä keď som už videl spracovanie príbuznej témy - „kauzy" Arpáš / Barkont - týmto novinárom, kde podal staré informácie v novom šate. Takže očakávam reprízu mediálneho prebaľovania kurčiat po záruke ako pri Barkonte. S monumentálnou infografikou ako naposledy, čomu nasvedčujú otázky na personálne prepojenia. Dozvieme sa tak v krajšom dizajne o tom, čo už pred 3 - 4 rokmi bolo v novinách. Čo bude doplnené o nepodstatné detaily. Že osoby, ktoré sa poznajú a verejne to potvrdzujú, majú v niektorých kauzách spoločných právnikov. A tak podobne.

Podnet pre Aktuality.sk

Ale možno pánu novinárovi krivdím. Možno nie je súčasťou toho rýchlo kvaseného mediálneho nadšenia, ktoré vždy zbĺkne, keď sa akože verejnosti predostrie nový „fakt" o kauze Gorila. Hoci už nedávno práve takto konal.

No keďže sa zdá, že pán Vagovič disponuje aj informáciami o kauze Gorila priamo z gorilieho tímu, hádam by bolo vhodné, ak má takéto možnosti a chystá sa písať spomínaný článok, pre verejnosť urobiť jednu službu. Užitočnejšiu, než len odhaľovať väzby už dávno odhalené.

Vyššie je totiž náčrt práce gorilieho tímu v tejto veci aj s podnetom, čo treba investigatívne „vyzistiť". Napr. čo polícia v súvislosti s preverovaním tokov do HM Investu zistila od zahraničných FIU. Áno, sú to diskrétne informácie, ale v posledných rokoch už v médiách padli iné tabu. Takže zrejme netreba byť priveľmi ostýchavý, hádam sa nájde nejaká legálna cesta. Veď dokonca pán premiér podľa zverejnených informácií získal zvodku FIU Belize, ktorá nemala čo robiť vo vyšetrovacom spise.

A nielen mňa zaujíma, či vôbec vyšetrovací tím o HM Investe zistil niečo také, čo by ho oprávňovalo začať trestné stíhanie. Že či naozaj ide o toky peňazí pochybného pôvodu. A najmä či má polícia konkrétne podozrenie, o provízie za aké korupčné skutky má ísť. Inak totiž niet čo vyšetrovať.

Keď nakoniec chýba aj tá odvaha

Pred 3 a 3/4 rokom T.H. Nicholson napísal, že odhodlanie (odvaha) je možno jediné, čo nechýba vyšetrovateľom Gorily.

Pred pár mesiacmi náš pán prezident v správe o stave republiky povedal: „Za rok výkonu svojej funkcie som nadobudol presvedčenie, že pri najväčších kauzách, ktoré sa dodnes nedostali ani pred súd - ako boli napríklad gorila, ktorá je stará deväť rokov, emisné zmenky alebo niektoré ďalšie - musí prísť už veľmi rýchlo deň, kedy povieme: tu sú výsledky, skutočné výsledky. Alebo nájdime odvahu povedať občanom priamo, bez okolkov a zrozumiteľne: prepáčte, nevieme a vedieť nebudeme, nedokázali sme a nedokážeme zistiť pravdu.".

Čítal som rôzne interpretácie týchto slov pána prezidenta. Ja len skromne vyjadrím názor, že hovoril o prípadoch, kde niet ďalších faktov pre vedenie vyšetrovania, no chýba odvaha ho ukončiť. Kde chýba odvaha povedať, že príslušné orgány nevedia zistiť to, ako to mohlo byť (ako tá-ktorá kauza mohla prebehnúť). A že takýto postup nie je dobrý. Nie je to dobré pre právny štát.

Naozaj nie je dobré pre právny štát, ak v ňom verejne činné osoby (napr. politici alebo novinári) ohadzujú iných špinou pre nedokázané podozrenia a vyvolávajú ilúzie o kladení prekážok policajnej práci. Najmä ak je takouto prekážkou - okrem iných zlyhaní - najskôr len nedostatok odvahy polície povedať, že aj po 4 rokoch je vyšetrovací tím iba na začiatku. O tomto napíšte, pán Vagovič. Ak teda máte odvahu.
 

V decembri 2011 došlo na internete k zverejneniu dokumentov, ktoré sa prezentujú ako výsledok spravodajskej činnosti Slovenskej informačnej služby (akcia Gorila) a ktorých obsahom sú údajné korupčné praktiky pri nakladaní so štátnym majetkom a verejnými prostriedkami. Vzhľadom na to, že vyšetrovanie tejto kauzy stále prebieha, rozhodli sme sa na jednom mieste zhromaždiť komplexné materiály, ktoré ponúkajú vecný a hlavne faktografický pohľad. Sme presvedčení, že každý, kto má záujem pochopiť kauzu Gorila v celom kontexte a zaujímajú ho detaily, bude považovať túto webovú stránku za užitočný informačný zdroj.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Kliknutím na tlačidlo Súhlasím alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac info.