Otvorená odpoveď na otázky redaktora portálu Aktuality.sk, Mareka Vagoviča

Otvorená odpoveď na otázky redaktora portálu Aktuality.sk, Mareka Vagoviča

Martin Danko

Nebýva zvykom, aby firma, ktorá je novinárom oslovená ako respondent, verejne reagovala skôr, než novinár zverejní samotný článok. No po našich skúsenostiach s prístupom redaktora Mareka Vagoviča a portálu Aktuality.sk, sme sa rozhodli zverejniť náš postoj a odpovede vopred.

Marek Vagovič totiž už raz Pentu oslovil a to pred niekoľkými týždňami s viac ako 20 otázkami, z ktorých viaceré siahali hlboko do minulosti a vyžadovali si rozsiahlu prípravu odpovedí. Napriek tomu, že sme ho poprosili o predĺženie termínu na zaslanie odpovedí o pár dní, zanovito trval na stanovenom termíne. Až ďalší deň sme zistili dôvod.

Ako novinár a aktivista si totiž naplánoval, zároveň s publikáciou článkov na portáli Aktuality.sk, tlačovú konferenciu spolu s občianskym združením Via Iuris, ktorú využil na propagáciu seba a média, v ktorom pracuje. Samozrejme, o tejto skutočnosti nás vo svojej žiadosti o odpovede neinformoval. Naše odpovede tak neboli poskytnuté len redaktorovi a redakcii portálu Aktuality.sk, ale boli použité aj rečníkmi na tlačovej konferencii občianskeho združenia, ktoré touto aktivitou sledovalo vlastné ciele. Vzhľadom na formu a obsah tejto tlačovej konferencie, sa dôvodne domnievame, že ciele Via Iuris, nie sú cieľmi, ktoré by bolo možné označiť za verejný záujem v tom zmysle, ako by ho malo presadzovať nezávislé médium.

K samotnému obsahu tlačovej konferencie Via Iuris a aj k samotným článkom Mareka Vagoviča sme sa vyjadrili tu a tu.

V závere minulého týždňa nám Marek Vagovič poslal ďalších 18 otázok, ktoré sa týkajú kauzy Gorila. Tieto otázky pripomínajú skôr výsluch už vopred odsúdeného, než vecný prístup novinára, ktorý sa snaží dopátrať k objektívnym informáciám. Poučení čerstvou nedávnou skúsenosťou, sme písomne požiadali pána Vagoviča a aj šéfredaktora Aktuality.sk p.Bárdyho o vyjadrenie jasnej záruky, že naše odpovede nebudú opätovne vopred poskytnuté občianskemu združeniu Via Iuris a zneužité na prípadnú tlačovú konferenciu, či inú formu prezentácie. Bohužiaľ, odpoveď šéfredaktora a aj p.Vagoviča bola neurčitá, dokonca Marek Vagovič explicitne uviedol, že vedenie Aktuality.sk je o jeho spolupráci s Via Iuris informované a za konflikt záujmov to nepovažuje.

My s takýmto prístupom nesúhlasíme a odmietame sa na ňom aktívne podieľať. Nemáme záujem zatajovať informácie pred verejnosťou, o čom svedčí aj fakt, že o našom postoji ku kauze Gorila (o ktorej plánuje písať aj p.Vagovič) verejne informujeme a to aj prostredníctvom tohto webu.

Sme presvedčení, že tak, ako aj v prípade spomenutej tlačovej konferencie Via Iuris, ktorá sa týkala spolupráce Penty a bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Ľ.Arpáša, tak aj pri súčasných otázkach p.Vagoviča, sleduje tento redaktor spolu s Via Iuris pomerne jasný marketingový cieľ. A to prezentovať informácie, ktoré už boli publikované a sú verejnosti známe, ako zásadne nové fakty a „dokázať" tým, že tzv. internetové spisy Gorila informujú o pravdivých skutočnostiach.

Dávame preto k dispozícii zoznam otázok p.Vagoviča spolu s našimi odpoveďami.

Z kontextu takto položených otázok očakávame, že Marek Vagovič, či Via Iuris sa snažia postaviť konštrukciu, podľa ktorej sa budú snažiť preukázať, že Penta, Zoltán Varga, bývalý minister Malchárek, firma HM-Invest a spolupracujúci advokáti, či bývalí zamestnanci Penty, tvoria zložitú spleť vzťahov, ktorá okrem iného slúžila na nelegálne vyplácanie korupčných provízií pre bývalého ministra Malchárka. Ako „dôkaz" bude pravdepodobne použitá už recyklovaná informácia o spoločnom podnikaní pánov Malchárka a Vargu.

O tejto skutočnosti sa pritom už písalo v množstve článkov, hlavne na začiatku roku 2012 a aj napríklad tu.

Rovnako očakávame, že bude podrobne rozoberaný vzťah Penty a Zoltána Vargu, o ktorom sa tiež v minulosti písalo a to tu.

Dokonca aj jeden bývalý minister vnútra, ktorý sa pred niekoľkými rokmi stal vyšetrovateľom, žalobcom a sudcom zároveň, už o týchto skutočnostiach písal a to v blogu, v ktorom spomínal nejaké „kačky".

Sme presvedčení, že Marek Vagovič a jeho spolupracovníci nedisponujú žiadnymi zásadnými skutočnosťami, ktoré by ich oprávňovali písať o tom, že skutočnosti obsiahnuté v spisoch Gorila sa potvrdzujú. Nemôžu takýmito faktami disponovať, pretože takéto fakty neexistujú.

V dobe, kedy dochádza na celom svete k tomu, že médiá musia v záujme zachovania svojich príjmov a priazne čitateľa, čoraz kreatívnejšie hľadať spôsoby, ako zarobiť, či prežiť, máme na Slovensku v prípade p.Vagoviča a portálu Aktuality.sk stelesnenie príkladu hľadania takýchto nových ciest. Je to forma „aktivistického" žurnalizmu, ktorý nepotrebuje objektivizovať skutočnosti, ale urobiť maximum pre to, aby získal pozornosť. Účel svätí prostriedky.
 

V decembri 2011 došlo na internete k zverejneniu dokumentov, ktoré sa prezentujú ako výsledok spravodajskej činnosti Slovenskej informačnej služby (akcia Gorila) a ktorých obsahom sú údajné korupčné praktiky pri nakladaní so štátnym majetkom a verejnými prostriedkami. Vzhľadom na to, že vyšetrovanie tejto kauzy stále prebieha, rozhodli sme sa na jednom mieste zhromaždiť komplexné materiály, ktoré ponúkajú vecný a hlavne faktografický pohľad. Sme presvedčení, že každý, kto má záujem pochopiť kauzu Gorila v celom kontexte a zaujímajú ho detaily, bude považovať túto webovú stránku za užitočný informačný zdroj.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Kliknutím na tlačidlo Súhlasím alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac info.