70 pochybení v trestnom konaní

70 pochybení v trestnom konaní

Archív

V decembri 2020 bolo Jaroslavovi Haščákovi vznesené obvinenie, ktoré dňa 31.8.2021 Generálny prokurátor Slovenskej republiky svojim rozhodnutím vydaným na základe mimoriadneho opravného prostriedku podľa ust. § 363 a nasl. Tr. por. zrušil.

Aj v dôsledku tohto rozhodnutia Generálneho prokurátora sa následne začala rozsiahla verejná diskusia o potrebe legislatívnej úpravy ust. § 363 a nasl. Tr. por. Za týmto účelom bola pod vedením ministerky spravodlivosti zriadená osobitná pracovná skupina, ktorá sa má zaoberať možnosťami zmien v kompetencii Generálneho prokurátora rušiť právoplatné rozhodnutia v prípravnom konaní. Z verejných vyjadrení predstaviteľov vládnej koalície by súčasťou agendy tejto pracovnej skupiny malo byť aj preskúmanie dodržiavania princípu zákonnosti trestného konania.

Pracovnej skupine preto Advokátska kancelária Škubla & Partneri, zastupujúca Jaroslava Haščáka, zaslala prehľad pochybení namietaných obhajobou v trestnom konaní. Na viaceré z nich vo svojich rozhodnutiach poukázal nielen Generálny prokurátor Slovenskej republiky, ale aj senát Najvyššieho súdu SR, ktorý v januári 2021 rozhodol o prepustení Jaroslava Haščáka z kolúznej väzby.

Materiálne pochybenia, ktorých obhajoba identifikovala až 70, zahŕňajú napríklad:

  • Nadkvalifikáciu skutku
  • Nezákonnosť dôkazu
  • Neadekvátny zásah v priestoroch Penty
  • Obmedzenie kontaktu s rodinou
  • Využitie väzby ako nátlakového prostriedku
  • Úniky informácií z prostredia OČTK
  • Prieťahy v konaniach
  • Selektívny prístup k svedeckým výpovediam
  • Vznesenie obvinenia po takmer 6-tich rokoch nezmeneného skutkového stavu

Prehľad všetkých pochybení nájdete na tomto odkaze.

Mgr. Martin Škubla
advokát a konateľ 

Škubla & Partneri s. r. o.
advokátska kancelária 
Digital Park II, Einsteinova 25
851 01 Bratislava


 

V decembri 2011 došlo na internete k zverejneniu dokumentov, ktoré sa prezentujú ako výsledok spravodajskej činnosti Slovenskej informačnej služby (akcia Gorila) a ktorých obsahom sú údajné korupčné praktiky pri nakladaní so štátnym majetkom a verejnými prostriedkami. Vzhľadom na to, že vyšetrovanie tejto kauzy stále prebieha, rozhodli sme sa na jednom mieste zhromaždiť komplexné materiály, ktoré ponúkajú vecný a hlavne faktografický pohľad. Sme presvedčení, že každý, kto má záujem pochopiť kauzu Gorila v celom kontexte a zaujímajú ho detaily, bude považovať túto webovú stránku za užitočný informačný zdroj.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Kliknutím na tlačidlo Súhlasím alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac info.