Jaroslav Haščák žiada zverejnenie vyšetrovacích spisov vo veci Gorila

Jaroslav Haščák žiada zverejnenie vyšetrovacích spisov vo veci Gorila

PENTA

Spolumajiteľ skupiny Penta Jaroslav Haščák sa dnes prostredníctvom svojich právnych zástupcov obrátil na orgány činné v trestnom konaní, ktoré vyšetrujú, alebo dozorujú trestnú vec „Gorila“ s výzvou, aby:

„zverejnili bezodkladne celý obsah vyšetrovacích spisov vo veci Gorila, ak v tom nebránia zákonné prekážky, všetky zápisnice, správy o stave vyšetrovania,  listinné dôkazy, znalecké posudky a ďalšiu dokumentáciu, a to nie selektívne a postupne, ale naraz a všetku.

O uvedené žiadam aj preto, že toto zverejnenie je už niekoľko rokov opakovane sľubované, opakovane som s ním vyjadril súhlas a opakovane sa nedeje. Po zverejnení tzv. a údajných nahrávok „Gorila“, ktoré zrejme unikli z vyšetrovacieho spisu, bez znaleckého posudku a bez súvisiacich výsledkov policajných preverovaní tam uvedených skutočností, je možné obnoviť dôveru k zákonnosti predmetného vyšetrovania  len tak, že predmetné spisy budú zverejnené.

Uvedené vyšetrovanie je pritom vyšetrovaním skutočností, ktoré sa mali odohrať pred cca 13 až 15 rokmi, teda je prakticky nemožné, aby „predčasným“ zverejnením obsahu spisov mohol byť dnes ovplyvnený akýkoľvek svedok alebo zmarený dôkaz, ak naň za 8 rokov vyšetrovacie orgány neprišli“, uviedol vo výzve Jaroslav Haščák.  

Zároveň Jaroslav Haščák žiada, aby bol čo najskôr vypočutý k novým skutočnostiam, ktoré sa objavili v súvislosti s nahrávkami, alebo aj k samotným nahrávkam.

Jaroslav Haščák, vždy poskytoval potrebnú a najmä všetku požadovanú súčinnosť vo vyšetrovaní tzv. kauzy Gorila, v ktorom má právne postavenie svedka. Bývalý vedúci špecializovaného tímu „Gorila“, pán Lukáš Kyselica, nedávno v rozhovore pre Aktuality.sk  o Jaroslavovi Haščákovi uvedené potvrdil, keď uviedol, že „Plne spolupracuje pri vyšetrovaní.“ 

 

V decembri 2011 došlo na internete k zverejneniu dokumentov, ktoré sa prezentujú ako výsledok spravodajskej činnosti Slovenskej informačnej služby (akcia Gorila) a ktorých obsahom sú údajné korupčné praktiky pri nakladaní so štátnym majetkom a verejnými prostriedkami. Vzhľadom na to, že vyšetrovanie tejto kauzy stále prebieha, rozhodli sme sa na jednom mieste zhromaždiť komplexné materiály, ktoré ponúkajú vecný a hlavne faktografický pohľad. Sme presvedčení, že každý, kto má záujem pochopiť kauzu Gorila v celom kontexte a zaujímajú ho detaily, bude považovať túto webovú stránku za užitočný informačný zdroj.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Kliknutím na tlačidlo Súhlasím alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac info.