Odpovede portálu aktuality.sk

Martin Danko

Odpovede poskytnuté portálu aktuality.sk, celú otvorenú odpoveď Marekovi Vagovičovi nájdete tu.

1. Spolupracuje finančná skupina Penta s advokátom Róbertom Faturom? Ak áno, odkedy a čo je predmetom tejto spolupráce? Ak nie, kedy a prečo sa skončila?

Nie, investičná skupina Penta s týmto advokátom nespolupracovala a ani nespolupracuje.

2. Spolupracovala finančná skupina Penta s advokátkou Denisou Cvikovou? Ak áno, odkedy a čo bolo predmetom tejto spolupráce? Ak nie, kedy a prečo sa skončila?

Nie, investičná skupina Penta s touto advokátkou nespolupracovala a ani nespolupracuje.

3. Spolupracuje finančná skupina Penta s advokátkou Zuzanou Biročákovou? Ak áno, odkedy a čo je predmetom tejto spolupráce? Ak nie, kedy a prečo sa skončila?

Nie, investičná skupina Penta s touto advokátkou nespolupracovala a ani nespolupracuje.

4. Spolupracuje finančná skupina Penta s advokátkou Ivanou Hutňanovou? Ak áno, odkedy a čo je predmetom tejto spolupráce? Ak nie, kedy a prečo sa skončila?

Ani s pani Hutňanovou investičná skupina Penta nespolupracovala a ani nespolupracuje.

5. Spolupracuje finančná skupina Penta s advokátkou Evou Golebiowskou? Ak áno, odkedy a čo je predmetom tejto spolupráce? Ak nie, kedy a prečo sa skončila?

Pani Golebiowska je advokátka, ktorá spolupracuje s advokátskou kanceláriou Škubla & Partneri. Jej spolupráca s Pentou tak prebieha len prostredníctvom kancelárie Škubla & Partneri, od ktorej pani Golebiowska dostáva jednotlivé zadania.

6. Odkedy spolupracuje finančná skupina Penta s Marekom Ondrejkom? Čo je predmetom tejto spolupráce? Je ešte táto spolupráca aktuálna? Ak nie, kedy a prečo sa skončila?

Marek Ondrejka pracoval v Pente ako investičný riaditeľ. Pracovný pomer v Pente ukončil na začiatku roku 2009. Od roku 2009 má Marek Ondrejka vlastné podnikateľské aktivity a v Pente už nepracuje. Podobne však, ako aj s inými bývalými investičnými riaditeľmi, či investičnými profesionálmi, skupina Penta spolupracuje aj s Marekom Ondrejkom na ad-hoc báze na niektorých projektoch a to aj prostredníctvom obchodných spoločností, ktoré vlastní Marek Ondrejka.

7. Odkedy spolupracuje finančná skupina Penta s advokátskou kanceláriou Škubla & Partneri? Čo je predmetom tejto spolupráce?

S touto advokátskou kanceláriou spolupracuje Penta od jej vzniku v roku 2009. Predmetom spolupráce je poskytovanie celej škály právnych služieb, vrátane transakčného poradenstva. Advokátska kancelária Škubla & Partneri je jednou z viacerých kancelárií, od ktorých Penta nakupuje právne služby. Na celkových výdavkoch Penty za právne služby sa táto kancelária podieľa cca 20% objemom, to znamená, že cca 80% objem právnych služieb Penta nakupuje u iných advokátskych kancelárií.

8. Odkedy zastupuje advokátska kancelária Škubla & Partneri pána Haščáka v kauze Gorila? Čo je predmetom ich spolupráce?

Od podania ústavnej sťažnosti v roku 2011. Predmetom spolupráce je poskytovanie právnych služieb a poradenstva.

9. Odkedy spolupracuje finančná skupina Penta so Zoltánom Vargom? Čo je predmetom tejto spolupráce?

Na túto otázku už investičná skupina Penta v minulosti viackrát odpovedala. So Zoltánom Vargom Penta spolupracovala od roku 2001/2002, primárne v oblasti poskytovania služieb ochrany objektov Penty a jej dcérskych spoločností. Zoltán Varga tiež spolupracoval s Pentou v rokoch 2008 – 2009 v projekte investícií Penty do mäsokombinátov na Slovensku a v Maďarsku.

10. Má finančná skupina Penta, jej spolumajitelia, respektíve manažéri so Zoltánom Vargom alebo jeho firmami aj spoločné obchodné aktivity (investície)? Ak áno, s ktorými firmami a v akých projektoch?

Viď odpoveď na predchádzajúcu otázku.

11. Požičala finančná skupina Penta, jej spolumajitelia, respektíve manažéri Vargovi alebo jeho firmám aj nejaké peniaze? Ak áno, ktorým firmám, v akom objeme a na aké projekty (investície)?

S výnimkou už spomenutého projektu mäsokombinátu, Penta, ani jej spolumajitelia, či manažéri nepožičali pánovi Vargovi a ani jeho firmám žiadne finančné prostriedky.

12. Spolupracuje finančná skupina Penta, jej spolumajitelia, respektíve manažéri so spoločnosťou HM-Invest? Ak áno, čo je predmetom tejto spolupráce, respektíve o aké projekty (investície) ide?

Penta spolupracovala s p.Vargom pri svojich investíciách do mäsopriemyslu na Slovensku a v Maďarsku. Zmluvným partnerom Penty pri tomto projekte bola na strane p.Vargu spoločnosť HM-Invest.

13. Vložila finančná skupina Penta, jej spolumajitelia, respektíve manažéri aj nejaké peniaze do spoločnosti HM-Invest? Ak áno, kto, kedy, v akom objeme a na aké projekty (investície)?

Nie, nevložila.

14. Spolupracuje finančná skupina Penta, jej spolumajitelia, respektíve manažéri s firmami Drammalo Limited a Symalco Limited so sídlom na Cypre? Ak áno, čo je predmetom tejto spolupráce, respektíve o aké projekty (investície) ide?

Nie, nespolupracuje

15. Vložila finančná skupina Penta, jej spolumajitelia, respektíve manažéri aj nejaké peniaze do firiem Drammalo Limited a Symalco Limited so sídlom na Cypre? Ak áno, kto, kedy, v akom objeme a na aké projekty (investície)?

Nie, nevložila.

16. Spolupracuje finančná skupina Penta, jej spolumajitelia, respektíve manažéri s firmou Butevant Limited so sídlom na Cypre? Ak áno, čo je predmetom tejto spolupráce, respektíve o aké projekty (investície) ide?

Nie, nespolupracuje.

17. Vložila finančná skupina Penta, jej spolumajitelia, respektíve manažéri aj nejaké peniaze do firmy Butevant Limited so sídlom na Cypre? Ak áno, kto, kedy, v akom objeme a na aké projekty (investície)?

Nie, nevložila, Penta nemá žiadny vzťah k uvedenej firme.

18. Firmu Butevant Limited aj Zoltána Vargu zastupuje na valných zhromaždeniach spoločnosti HM-Invest advokátska kancelária Škubla & Partneri. Robí to s vedomím, respektíve s poverením finančnej skupiny Penta, jej spolumajiteľov alebo manažérov?

Nie, advokátska kancelária Škubla & Partneri nerealizuje uvedenú spoluprácu z poverenia investičnej skupiny Penta.

 

V decembri 2011 došlo na internete k zverejneniu dokumentov, ktoré sa prezentujú ako výsledok spravodajskej činnosti Slovenskej informačnej služby (akcia Gorila) a ktorých obsahom sú údajné korupčné praktiky pri nakladaní so štátnym majetkom a verejnými prostriedkami. Vzhľadom na to, že vyšetrovanie tejto kauzy stále prebieha, rozhodli sme sa na jednom mieste zhromaždiť komplexné materiály, ktoré ponúkajú vecný a hlavne faktografický pohľad. Sme presvedčení, že každý, kto má záujem pochopiť kauzu Gorila v celom kontexte a zaujímajú ho detaily, bude považovať túto webovú stránku za užitočný informačný zdroj.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Kliknutím na tlačidlo Súhlasím alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac info.