Klebety vyšetrovateľa Gajdoša

Klebety vyšetrovateľa Gajdoša

Archív

Právni zástupcovia Jaroslava Haščáka opakovane vyhlasujú, že podporujú, aby pri zachovaní zákonných postupov, došlo k zverejneniu čo najkompletnejších poznatkov z vyšetrovania kauzy Gorila.  Namiesto toho však dochádza zo strany vyšetrovateľa k manipulatívnemu vypúšťaniu čiastkových, nekonkrétnych informácií, ktoré majú skôr charakter klebiet, pričom následne dostávajú tieto dezinformácie jednoznačnú mediálnu interpretáciu. 

V tomto kontexte vnímame aj včerajšie vyjadrenia vyšetrovateľa Mareka Gajdoša po stretnutí s prezidentom republiky Andrejom Kiskom. Hodnotíme ich ako hrubo zavádzajúce. Marek Gajdoš uviedol, že: „Množstvo informácií zo spisu sa potvrdzuje, je to majoritné množstvo, ale sú také, čo sa nepotvrdzujú“. Zároveň v rozpore s predchádzajúcou vetou uviedol, „že je prakticky nemožné čokoľvek dokázať“. Cieľom vyšetrovania trestnej činnosti je zistiť, či došlo, alebo nedošlo k páchaniu trestných činov a takéto zistenia doložiť konkrétnymi dôkazmi. Informácie, ktoré verejnosti poskytuje vyšetrovateľ preto nemajú byť beletristickým žánrom, či politickým posolstvom, ale majú sa opierať o trestný poriadok. Ak sa podľa slov Mareka Gajdoša potvrdili informácie zo spisu (stále nevieme aké), tak potom ako je možné, že nik z údajných páchateľov nebol obvinený?  Buď sa vyšetrovaním potvrdzuje korupcia, čo znamená, že vyšetrovatelia získali konkrétne dôkazy, za ktorými musí nasledovať obvinenie konkrétnych osôb, alebo sa vyšetrovaním potvrdzuje, že existovali osoby, prebiehali procesy, či transakcie, o ktorých sa v spisoch Gorila píše. Avšak bez korupcie, či páchania inej trestnej činnosti. Ak Marek Gajdoš a jeho tím nezískali dôkazy o trestnej činnosti, tak potom jeho včerajšie vyjadrenia sú hrubým zavádzaním verejnosti a sú to vyjadrenia na úrovni klebiet, ktoré sú nehodné vyšetrovateľa.  

Vychádzajúc z dostupných informácií o priebehu trestného konania, malo byť  v kauze Gorila vedených 23 trestných stíhaní. Z nich 6 je údajne stále otvorených. Minimálne v dvoch veciach by mohlo byť vyšetrovanie ukončené začiatkom budúceho roka. Uviedol to po tajnom rokovaní branno-bezpečnostného výboru parlamentu policajný prezident Tibor Gašpar. Z uvedeného vyplýva, že až 17 trestných stíhaní už bolo zastavených bez vznesenia obvinenia voči konkrétnym osobám! Neexistuje lepšia odpoveď na otázku, či sa informácie z tzv. spisu Gorila potvrdili a preukázali, alebo nie.

 

V decembri 2011 došlo na internete k zverejneniu dokumentov, ktoré sa prezentujú ako výsledok spravodajskej činnosti Slovenskej informačnej služby (akcia Gorila) a ktorých obsahom sú údajné korupčné praktiky pri nakladaní so štátnym majetkom a verejnými prostriedkami. Vzhľadom na to, že vyšetrovanie tejto kauzy stále prebieha, rozhodli sme sa na jednom mieste zhromaždiť komplexné materiály, ktoré ponúkajú vecný a hlavne faktografický pohľad. Sme presvedčení, že každý, kto má záujem pochopiť kauzu Gorila v celom kontexte a zaujímajú ho detaily, bude považovať túto webovú stránku za užitočný informačný zdroj.